I Aisopos värld -teater tilt (SWE)

Venue: Göteborgs Stadsteater -Lilla scen
Time: 11.00 17 September
Age: 4-7 years, Family
Get your tickets here

Aisopos, who was he?
Or was he?
And shouldn’t he get new trousers?

We are here to tell the story about the “Turtle and the Eagle”. About Aisopos. About braveness but also about being good-enough just the way you are. A playful storytelling piece where we, through mime and music, invite you for a ride into the magical world of imagination.

With and by: Julia Stokes och Hilda Rydman

Musik: Julia Stokes

Stage/costume design/Masks: Johannes Fuchs

Tailoring: Britt-Marie Larsson

Experts: Alejandro Bonnet, Sara Myrberg och Lena Stefenson

Mask: Helena Bernström

Concept: Teater Tilt

 

SVENSKA
Vem var Aisopos?
Fanns han verkligen?
Och borde han inte skaffa nya byxor?

Vi är här för att berätta fabeln om Sköldpaddan och Örnen. Om Aisopos. Om att våga men också om att duga precis som du är. 

En lekfull berättarteater där vi genom mim och musik tar er med på en flygtur till fantasins magiska värld.

Av och med: Julia Stokes och Hilda Rydman

Musik: Julia Stokes

Scenografi/Kostym/Mask: Johannes Fuchs

Sömnad: Britt-Marie Larsson
Mask: Helena Bernström
Expertis: Alejandro Bonnet, Sara Myrberg och Lena Stefenson

Idé: Teater Tilt

Foto: Bengt Löfgren

The company

Teater Tilt often works without words and with music and comedy as an important foundation. Our performances can be experienced regardless of language one speaks since mime conveys movement and stories through body language.

The music in Teater Tilt´s productions are specially composed and make up an important key player in the performances.

Teater Tilt is based in Gothenburg and run by Hilda Rydman. Hilda Rydman is a mime actor educated at Stockholm University of the Arts and MOVEO- International school of corporeal mime. Throughout her career she has explored and deepened her artistry within theatre for children and young people.

Teater Tilt

SVENSKA
Teater Tilt arbetar med mimen som hantverk, oftast utan ord och med musik och komik som viktiga grundpelare.
Våra föreställningar kan upplevas oavsett språktillhörighet eller språknivå då mimen som hantverk formulerar sina rörelser och för berättelsen framåt genom kroppens språk.

Musiken i Teater Tilts föreställningar är specialkomponerade och utgör en viktig medspelare i föreställningarna.

Teater Tilt har sin bas i Göteborg och drivs av Hilda Rydman.
Hilda Rydman är utbildad mimskådespelare vid Stockholm Konstnärliga Högskola och har under hela sitt konstnärskap utforskat och fördjupat sig i teater för barn och unga.

Teater Tilt