WORKING METHOD- JAKOP AHLBOM (NL)

Venue: scen46
Fiskhamnsgatan 43B, 414 58 Göteborg
Time: 11.00-15.30 ( incl lunch break 30 minutes) 14 September
Registration: Click here: TeaterAlliansen
Last day of registration 8 September at 12.00
For who?: The class is open for professional mimes, actors, circus artists, dancers and performers.
In collaboration with: TeaterAlliansen och Dansalliansen

In Jakop Ahlbom’s master class at GBG Mime Fest he will use the methods he applies in working with his performers during the process of creation.
You have a background and experience in theatre or dance and you are interested in improving your skills in physical theatre. You will learn systems to create unexpected new material in a very short time. The exercises focus on developing physical awareness, sensibility and breaking down patterns and habits that enable discovering new ways of moving. You will be working from improvisation to create and structure new material and experience how Jakop works with the environment, set and available props and furniture. You will learn how to translate different emotions and dramatic intentions into theatrical scenes and physical movement.

Working in groups, Jakop will show how small changes can have a huge impact in the meaning and experience of a situation.

To get an idea of his master class please please look at the video documentation of parts of his 5 day master class held at the Venice Biennale:

 

SVENSKA:
Jakop Ahlbom kommer i sin masterclass använda de metoder han tillämpar i arbetet med skådespelare/dansare/mimare under skapelseprocessen.

Du har en bakgrund och erfarenhet inom teater eller dans och du är intresserad av att förbättra dina färdigheter inom fysisk teater.

Du kommer att lära dig system/metoder för att skapa oväntat nytt material på mycket kort tid. Övningarna fokuserar på att utveckla fysisk medvetenhet, känslighet och bryter ner mönster och vanor som gör det möjligt att upptäcka nya sätt att röra sig. Du kommer att arbeta utifrån improvisation för att skapa och strukturera nytt material och få ta del av hur Jakop arbetar med rum, scenografi samt möbler och objekt. Du kommer att lära dig hur du översätter olika känslor och dramatiska intentioner till strukturerade scener och fysisk rörelse.

Genom övningar i grupp kommer Jakop att visa hur små förändringar kan ha en enorm inverkan på innebörden och upplevelsen av en situation.

För att få en inblick i Jakop’s arbetsmetod vänligen se videodokumentationen av delar av hans 5-dagar masterclass som hölls på Venedigbiennalen:

Photo: Bart Grietens

Jakop Ahlbom

Jakop Ahlbom was born in Sweden in 1971. In the early 1990s he moved to the Netherlands where he studied Mime at the Amsterdam School of the Arts.

Upon his graduation in 1998 he was presented with the Top Naeff award for the most promising student. His gift for choreography had been noticed and so had his poeticism and his ability to get his cast to unleash their energy, bravado and physicality. The award jury described him as an eager, outstanding and exuberant talent. After graduating he worked with a variety of theatre makers as a performer, choreographer and director. In 2000 he started working on his own, idiosyncratic oeuvre.

Hompage

SVENSKA

Jakop Ahlbom föddes i Sverige. Under tidigt 90-tal flyttade han till Nederländerna och studerade mim vid Amsterdams konstnärliga högskola där han, vid sin examen 1998, mottog priset som mest lovande student. Redan då hade man lagt märke hans fallenhet för koreografi, poetiska ådra och förmågan att locka fram det allra bästa ur sin ensemble. Juryn beskrev honom då som en entusiastisk, enastående och explosiv talang. Han har arbetat med ett flertal olika kreatörer som skådespelare, koreograf och regissör för att, sedan år 2000, skapa sin alldeles egna idiosynkratiska repertoar.