SEXTURE -ART.CHERRY (SWE)

Venue: Göteborgs Stadsteater -Lilla scen
Time: 17.00 17 September
Get your tickets here

At the intersection of mime and architecture the performance SEXTURE was developed – a unique and intimate work performed for a small audience.

Bodies and architecture are fundamentally intertwined. Buildings and spaces affect how we move in the world and contribute to the shaping of sexes. Is it possible to, through the meeting between rooms and movement, create more space for female-coded bodies to create a subjective sexuality?

By exploring and questioning the mime technique they have been trained in Jonna Ljunggren and Li Molnár Kronlid (members of the art performance duo Art.Cherry) have worked on expanding the movement space for the femine-coded bodies.

Patrik Filip Johansson and Hannes Hemb, the co-founders of the architect studio Pank explore what happens when the room adapts to the specific body insead of the fictional average human. How can we expand the scenic experience and the subject matter?

SEXTURE is created with support from Kulturrådet.

Instagram:  _art.cherry_
Instagram:  __p__a__n__k__

Participants:
Concept, creative direction and mime actors: Art.Cherry (Jonna Ljunggren och Li Molnár Kronlid)
Concept and scenography: Studio PANK (Hannes Hemb och Patrik Filip Johansson)
Method manager and outer eye: Maja Widell
Music: Sparkly Pony (Emil Göthberg)
Costume and makeup: Jessica Hedin

Directly after the performance, a discussion will be held between the actors and audience about the theme of the performance and the artistic process. Q&A SEXTURE

 

Photo: Patrik Filip Johansson

Svenska

SEXTURE
I mötet mellan mim och arkitektur har föreställningen SEXTURE skapats – ett unikt och intimt verk som spelas för liten publik.

Kroppar och arkitektur är fundamentalt sammanlänkande. Byggnader och utrymmen skapar och upprätthåller hur vi rör oss – inte minst bidrar det till att skapa kön. Är det möjligt att, genom mötet mellan rum och rörelse, utöka utrymmet för kvinnligt kodade kroppar att skapa en subjektiv sexualitet?

Genom att utforska och ifrågasätta den mimteknik som de tränats i har Jonna Ljunggren och Li Molnár Kronlid (som utgör scenkonstduon Art.Cherry) försökt utöka rörelseutrymmet för det feminina och den kvinnligt kodade kroppen. Arkitektstudion Pank, bestående av Patrik Filip Johansson och Hannes Hemb, utforskar vad som händer om det rumsliga anpassar sig efter den specifika kroppen istället för en fiktionell genomsnittsmänniska. Hur kan vi utöka både den sceniska upplevelsen och det sexuella subjektskapet?

SEXTURE skapas med stöd av Kulturrådet.

Instagram:  _art.cherry_
Instagram:  __p__a__n__k__

Medverkande:
Koncept, regi och mimskådespeleri: Art.Cherry (Jonna Ljunggren och Li Molnár Kronlid)
Koncept och scenografi: Studio PANK (Hannes Hemb och Patrik Filip Johansson)
Metodansvarig och yttre öga: Maja Widell
Musik: Sparkly Pony (Emil Göthberg)
Kostym och mask: Jessica Hedin
Foto: Patrik Filip Johansson

Photo: Patrik Filip Johansson
Photo: Patrik Filip Johansson
Photo: Patrik Filip Johansson