Seminar – Old and Gold

Venue: Aftonstjärnan
Time: 13.30-15.00, 16 September

The workshop Old and gold- Experience on stage invite us to an open seminar where they will share the conclusions that they have reached during the week

“What the profession looks like when we, as older artists, lose physical strength and capacity, when injuries cannot be rehabilitated and when we are expected to have finished our work. What happens then? How do we take place in professional life and with our artistry?”

SVENSKA
Workshopen Old and Gold- Experience on stage bjuder in till ett öppet seminarium där de delar sina upptäckter från veckan tillsammans.

“Hur yrket ser ut när vi som äldre tappar i fysisk styrka och kapacitet, när skadorna inte låter sig rehabiliteras bort och när vi förväntas ha jobbat färdigt. Vad uppstår då? Hur tar vi plats i yrkeslivet och  med våra konstnärskap?”

 

 

Fia Adler Sandblad & Lena Stefenson

Fia Adler Sandblad: Initiator and workshop leader
Artistic director for ADAS teater at Konstepidemin in Gothenburg with roots in movement based theatre.
“I view myself and my agin as a gold mine: filled with slag, noble substances and surprises.”

Lena Stefenson: Workshop leader
Choreographer, director, mime actor and assistant professor of mime figuration, Stockholm University of the Arts.
“I want to create until I die and view art and life being equally long.”

SVENSKA:
Fia Adler Sandblad: Initiativtagare och workshopledare.
Konstnärlig ledare för ADAS teater på Konstepidemin i Göteborg med rötterna i den fysiska teatern.
“Ser på mig själv och mitt åldrande som om jag vore en guldgruva: full av slagg, ädla substanser och överraskningar.”

Lena Stefenson: workshopledare.
Koreograferande regissör, mimskådespelare och lektor i mimgestaltning, Stockholms Konstnärliga Högskola
“Jag vill skapa tills jag dör och ser det som att konsten och livet är lika långa.”