Q&A with Maurizius Staerkle Drux (CH)

Venue: Aftonstjärnan
Time: 14.30 17 September (In connection to the film)
The art of silence – Maurizius Staerkle Drux(CH)

After the screening of the film The Art of Silence there will be a talk and Q&A with the director Maurizius Staerkle Drux. Taking cue from the directors note on the film we will engage with the status of mime as an art form in the 21 st century and ask if it still might have the poetic potential of operating as a method of resistance–and how such a resistance might operate today. Resistance must here be understood as a reiteration of standing, or holding ground, from the Latin re-sistere. From this perspective the art of mime–silence and gesture–could be suggested as holding a stronger claim of being heard and of standing firm amidst the ever-moving turmoil of the world.

“I grew up with a deaf father. From an early age, my visual attention was greatly nurtured, because my life sometimes resembled a silent movie. I myself am not deaf, I can hear, and at an early age, I started creating music. With THE ART OF SILENCE, I reflect a part of my own life story. In doing so, I go beyond what is hidden behind Bip’s, alias Marceau’s white mask. The idea is to depict his work from a contemporary perspective. Where does his artistic legacy start and how are his descendants dealing with it? During the making of the film, I spent time with the Marceau family, but also with friends and companions who have carried on Marceau´s art forming their own way. In the process, I realized one thing that they have in common: they all draw their art from silence. And the strength to use it to change their lives.”
-Maurizius Staerkle Drux

Moderated by Josephine Gray

 

SVENSKA
Efter visningen av filmen The Art of Silence bjuder vi in till ett samtal och Q&A med regissören Maurizius Staerkle Drux. Utifrån regissörens kommentar kring skapandet av filmen kommer vi att samtala om mimens status som en konstform på 2000-talet och fråga oss om den fortfarande har den poetiska potentialen att agera som en motståndsform–och hur ett sådant motstånd kan se ut i dag. Motstånd måste här förstås som en upprepning av att stå, eller hålla mark, från latinets re-sistere. Ur detta perspektiv skulle mim–tystnad och gest–ha ett starkare anspråk på att bli hörd genom att hävda sin rätt att stå grundad mitt i världens ständiga rörelse.

“Jag växte upp med en döv pappa. Mitt öga för det visuella formades från en tidig ålder, då mitt liv mångsa gånger liknade en stumfilm. Jag är själv inte döv, jag kan höra och började tidigt att skapa musik. Med THE ART OF SILENCE reflekterar jag kring delar av min egen livshistoria. I utforskandet gräver jag under Bips (Marceaus) vita mask. Idén är att porträttera hans verk från ett samtida perspektiv. Var startar hans artistiska arv och hur tar hans ättlingar hand om det? Under skapandet av filmen spenderade jag tid med Marceaus familj och med hans kompanjoner som har burit med sig Marceaus konstform på deras egna vis. I processen, har jag insett att de alla har en sak gemensamt: de drar alla från konsten av tystnad och styrkan i att använda det för att förändra liv.”
– Maurizius Staerkle Drux

Moderator: Josephine Gray

 

Maurizius Staerkle Drux

Maurizius Staerkle Drux was born in Cologne in 1988 and grew up in Zurich. In 2012 he graduated in film directing at the ZHdK, specializing in sound design. His debut film THE BÖHM FAMILY – CONCRETE LOVE was shown in over 30 countries and won multiple awards. Since 2017, he has been imparting his passion for film and sound, as a lecturer at the Zurich University of the Art.

SVENSKA
Maurizius Staerkle Drux
föddes i Cologne år 1988 och växte upp i Zurich. 2012 tog han sin examen i filmregi med fokus på ljud design från ZHdK. Hans debutfilm THE BÖHM FAMILY – CONCRETE LOVE har visats i över 30 länder och vunnit flera priser. Sedan 2017 har han förmedlat sin passion för film och ljud som en föreläsare vid Zurich University of the Art.