Q&A Sexture

Venue: Göteborgs Stadsteater -Lilla scen
Time: 17.30 17 September
In connection to the performance SEXTURE

Directly after the performance, a discussion will be held between the actors and audience about the theme of the performance and the artistic process. The discussion will be 30 minutes long and will be in Swedish.

Moderator: Maja Widell.

 

I direkt anslutning till föreställningen hålls ett samtal mellan aktörer och publik om föreställningens tematik samt konstnärliga process. Samtalet är 30 minuter långt och genomförs på svenska.

Moderator: Maja Widell.

Photo: Patrik Filip Johansson