Skapa scener utan ord

Venue: Masthuggsteatern
27 November
14.00-15.30
Workshop fee: 100 SEK
In collaboration with Stockholm University of the Arts
Sign up here

Prova på att skapa scener utifrån rörelsens egna möjligheter och kanske också utefter teman som vi väljer tillsammans. Workshopen ger en uppfattning om vad utbildningen i mimskådespeleri erbjuder, framförallt inom scenisk gestaltning och föreställningsskapande.
Inga direkta förkunskaper krävs.
Workshopen har ett begränsat antal platser på 16 personer- Först till kvarn!

Those who attend the workshop will get to try to create scenes based on the movement’s own possibilities and perhaps also according to themes that we choose together. The workshop gives an idea of ​​what the education in mime acting offers, especially in scenic portrayal  and performance creation.
No direct prior knowledge required.
The workshop is limited to 16 participants–we will accept participants on a first come first served basis, so don’t hesitate to apply!

Photo: Anna Ukkonen

questions

workshop@gbgmimefest.se

Lena Stefenson

Lena är lektor i mimgestaltning och ansvarar för utbildningen i mimskådespeleri på Stockholms Konstnärliga Högskola.  Lena är också mimskådespelare och koreograferande regissör med över 35 produktioner bakom sig.
Hon har skrivit en bok som heter Rörelsen först – om regi för rörelsebaserad scenkonst. Där står det mer om hennes arbete på koreografi/regisidan.

Länk till boken: http://uniarts.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1273109&dswid=9472

Lena is a assistant professor in mime-acting and also responsible for the  mime-acting programme at Stockholm University of the Arts.
Lena is also a mime-actor and choreographing director with more than 35 productions behind her.
She has written a book called Movement first – Directing movement-based performative arts . In that book she writes about her work as a choreographer / director.

Link to the book, in english: http://uniarts.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1594845&dswid=2623