Meet the education (Mime Acting- Stockholm university of the Arts)

Venue: Göteborgs Stadsteater -Lilla scen
Time: 18.15 15 September
In connection to the performance Mime Acting students- duets

After the presentation, of Mime Acting students- duets,  you are welcome to stay and receive an introduction about the education.
There will also be time to ask questions to the students and Alejandro Bonnet. (Lector in mime acting)

SVENSKA:
Efter presentationen av mimskådespelarnas duetter är du välkommen att stanna på en introduktion av utbildningen i mimskådespeleri vid Stockholms Konstnärliga Högskola.
Det kommer även finnas tid att ställa frågor till studenterna och Alejandro Bonnet (adjunkt i mimgestaltning)

 

About the education

About the education: In the training of mime acting, you learn to tell stories and shape emotions in interaction with your fellow players and in harmony with an audience. The historical background of the programme is the mime actor and professor Stanislav Brosowskis further development of the Polish director Henryk Tomaszewskis mime technique. Brosowskis pedagogy known as The Physical Thinking Actor is still the basis of the education. Through daily training, you learn to visualize and embody thoughts and feelings. Technical training is interspersed with improvisation and creation. Voice and text work is included in some elements

Mime Acting program at Stockholm university of the Arts

SVENSKA
På utbildningen i mimskådespeleri lär du dig att berätta historier och gestalta känslor i samspel med dina medspelare och i samklang med en publik. Utbildningens historiska bakgrund är mimskådespelaren och professorn Stanislav Brosowskis vidareutveckling av den polske regissören Henryk Tomaszewskis mimteknik. Brosowskis pedagogik som kallas Den fysiskt tänkande skådespelaren är fortfarande basen i utbildningen. Genom daglig träning lär du dig visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Röst- och textarbete ingår i vissa moment.

Mimskådespelarprogrammet- Stockholms konstnärliga högskola