IN MEMORIAM -Iraqi bodies (SWE)

Venue: Göteborgs Stadsteater -Lilla scen
Time: 21.00 14 September
Get your tickets here

– A theatrical piece on the fragility of life and the endless games played by humanity.
The current of being has two defined points; birth and death, both a mystery to our understanding. As a new-born child we have no knowledge of why we were born, suddenly we are here. Later in life we understand the mechanics of how life comes to be but we never fully understand or even remember how we came to be. Later in life the process of degeneration in the body tells us that we will not be here forever, a darkness awaits similar to the one we came from.

Conceived by Anmar Taha
Director: Josephine Gray
Performer: Anmar Taha
Mask: Josephine Gray
Stage/light/music/costume design: Iraqi Bodies
Production: Iraqi Bodies
Supported by The City of Gothenburg

SVENSKA
– Ett sceniskt verk om livets skörhet och de spel människan ändlöst spelar.
Människans medvetande varande befinner sig mellan två tillstånd; födelse och död, båda ett mysterium för vår förståelse. Som nyfödd har vi ingen vetskap om varför vi föddes, plötsligt är vi här. Under livets gång ser vi människor komma och gå, men vi kommer ej ihåg hur vi själva kom till. Senare i livet påminner åldrandet oss om att vi ej kommer att vara här för alltid, ett mörker väntar liknande det vi kom ifrån.

The company

The work of Iraqi Bodies explores the link between movement and gesture, between dance and physical theatre. The development of their artistic practice has been deeply influenced by the likes of Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Jacques Copeau and Tatsumi Hijikata while retaining a constant dialogue with thinkers, writers and poets such as Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Charles Baudelaire, Le Comte de Lautréamont, William Shakespeare, Henri Bergson, Krishnamurti and many others.

The poetics of awareness is an absolute given in their continued search for a radical scenic language.

Iraqi Bodies are based in Gothenburg, Sweden, led by Artistic Directors Anmar Taha and Josephine Gray.

www.iraqibodies.com

OM KOMPANIET
Iraqi Bodies utforskar kopplingen mellan rörelse och gest, mellan dans och fysisk teater. Deras konstnärliga praktik är är djupt rotad i den varierande teorin och praktik av Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Jacques Copeau och Tatsumi Hijikata samtidigt som de har behållit en ständig dialog med tänkare, författare och poeter som Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Charles Baudelaire, Le Comte de Lautréamont, William Shakespeare, Henri Bergson, Krishnamurti och många andra. .

Medvetenhetens poetik är ett absolut givet i deras sökande efter ett radikalt sceniskt språk.

Iraqi Bodies är baserade i Göteborg ledda av konstnärliga ledarna Anmar Taha och Josephine Gray.

www.iraqibodies.com