From body to object – Zero en conducta (ES)

Venue: scen46
Fiskhamnsgatan 43B, 414 58 Göteborg
Time: 10.00-14.00 15 September
Registration: Click here: TeaterAlliansen
Last day of registration 8 September at 12.00
For who?: The morning class is open for professional mimes, actors, circus artists, dancers and performers.
In collaboration with: TeaterAlliansen och Dansalliansen
And a courtesy of Zero en conducta

 

General purpose of the workshop:
-To gain an understanding of the language, research methodology and composition of Zero en Conducta with emphasis on dynamo rhythms to enrich the student’s own language.

Specific objectives:
-Dynamo rhythms in manipulation
-Group listening (How to create a soul composed of many)
-Transposition of movement. (From my body to the object)
-Cleanliness, articulation and economy of movement both in the object and in the manipulator.

Material
All participants must bring with them two or three objects with theatrical possibilities, such as a book, hat, mask, umbrella, bottles, etc. Circus artists can also bring juggling materials.

Introduction:
Throughout the years the company Zero en Conducta Teatre del Moviment has dedicated its efforts and knowledge to research the fusion between different movement disciplines. These disciplines are the corporeal mime of Decroux Technique, Contemporary Dance and Hip Hop and puppetry.
Based on this research the company has created 6 shows with which they have performed in more than 20 countries around the world and despite being a young company they have been recognized with 13 important international awards. In addition to directing and acting, teaching is also within the interest of the company, because there are no books or much reference material on the fusion of disciplines that they work with.

SVENSKA:
Om workshopen:
-Att få större insikt om språket, forskningsmetodiken och sammansättningen av Zero en Conducta med speciellt fokus på dynamorytmer för att berika elevens eget språk.

Specifika studier inom workshopen: 
-Dynamorytmer genom objektmanipulation
-Inlyssnande av gruppen (Hur man skapar en andning som består av många andetag)
-Transponering av rörelse. (Från min kropp till objektet)
-Renhet, artikulation och rörelseekonomi både i objektet och för objektmanipulatören

Material
Alla deltagare måste ta med sig två eller tre föremål med teatraliska möjligheter, t.ex., en bok, hatt, mask, paraply, flaskor. Cirkusartister kan också ta med sig jonglerings material.

Introduktion: 
Kompaniet Zero en Conducta Teatre del Moviment dedikerar dess artistiska praktik och kunskap i ett konstant utforskande av fusionen mellan olika rörelsediscipliner. Dessa discipliner innefattar corporeal mime genom Decroux teknik, Contemporary och HipHop dans samt figurteater. Genom dessa discipliner har de skapat 6 föreställningar som turnerat i mer än 20 länder runt om i världen och trots att de är ett ungt kompani har de uppmärksammats med 13 internationella utmärkelser. Förutom att regissera och agera ligger undervisning dem nära hjärtat.