Conversations on movement based art – the dialogue

Venue: Masthuggsteatern
27 November
13.30-15.30
In collaboration with Rörelsen at Masthuggsteatern
The talk will be held in swedish
Free but booking required
Sign up here

Masthuggsteaterns femåriga researchprojekt Rörelsen välkomnar dig till ett samtal mellan performers, koreografer och rörelsebaserade regissörer.
Samtalet fokuserar på positiva erfarenheter av att skapa scenkonst i repetitionsprocess, och dialogen mellan de som står på scen och de som är utanför scenen.

Startpunkten för samtalet är paneldeltagarnas egna erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete.
Vilka processer eller sammanhang har vi varit i när något nytt, oväntat eller spännande hände?
Vad lärde vi oss från det och hur har dessa erfarenheter påverkat oss som konstnärer, eller konsten som vi skapar?

Samtalet kommer att börja i panelen för att sedan bjuda in till reflektioner och frågor från publiken.

Samtalsledare: Anne Jonsson
I panelen: Ika Nord, Camilla Ekelöf, Helena Lundqvist och Klaes Lagerlund

 

 

Masthuggsteatern’s five-year research project “Rörelsen” welcomes you to a conversation between performers, choreographers and movement based directors. The conversation focuses on positive experiences of making art in the rehearsal process, and the dialogue between those on stage and those off stage.

The starting point for the conversation will be the participants’ own experiences and reflections about their work. Which processes, situations or constellations have we been in where something new, unexpected or exciting happened? What did we learn and how did the experience affect us as artists, or the art created?

The conversation will start as a panel discussion, and then move on to reflections and questions from the audience.

 

More information coming soon

Photo: Anna Ukkonen