Artists 2018

Inom mimen finns det, som i alla konstarter, flera olika strömningar och tekniker. Dessa formas dessutom i kroppen hos varje enskild utövare, som i sin tur väljer hur kunskaperna sedan ska användas i det egna skapandet. Därför lär de finnas minst lika många varianter av mim som det finns mimare.

För att ta till vara på denna mångfald vill vi här lämna över ordet till dem som medverkar i årets festival, och låter deras tankar få utgöra definitionen av vad mim är:

Foto: Anna Thorbjörnsson

Lasse Nilsen

”Mim, eller ”producentens dröm” är en teknik som gör att en skådespelare kan sätta uppföreställningar med en enorm ensemble och massor av dekor och rekvisita utan att faktiskt ha det.”

MG_7516-1024x682

Teatro Baó

”För oss har vårt fysiska konstnärliga språk och komik en annan dimension. Vi kan på ett annat sätt än med talet uttrycka en känsla eller situation. Det ger även publiken möjlighet att få använda sin egen fantasi, och skapa bilder av det som gestaltas på scen.”

IMG_0533-746x1024

Alejandro Bonnet

”Förutom att vara ett multiverktyg för olika former av scenkonst, har mim som scenspråk inspirerat/utbildat mig att söka det förhöjda på scenen utifrån den specifika formen: hur skapar jag en scen från början? Vad är scenisk konst? Hur tolkar jag manus/hur filtreras scenkonst igenom mitt ”mim-öga”? Hur förhöjer jag text, i relation till mimformen? Hur drar jag ner på rörelseförhöjningen, i relation till den ibland nödvändiga texten?”

Räven i den kolsvarta natten, Teater Pero Foto_ Jonas Jörneberg (1)_bubbla

Katarina Krogh Engelsen

”På scenen (och i verkliga livet) uttrycker kroppen saker långt innan den når rösten och repliken. hela denna process är en teknik en kan bli medveten om och öva sig på. (…) Mim är något jag kan använda mig av i alla sorters scenkonst-områden, även på film/TV. Det handlar om ett kroppsligt medvetande och att ”fylla upp sin ryggsäck” med olika tekniker som jag kan plocka fram utifrån produktion/roll.

Allt från klassiska mim-tekniker som osynliga objekt & slowmotion till att spela teater med hela kroppen eller delar av den. (…) Mim is the shit!”

SATAN the movie frontbild

Jimmy Meurling

”Som regissör och koreograf integrerar jag mim i all den konstutövning jag utför. Jag tror jag lägger ett större fokus på att berätta det jag önskar via publikens ögon istället för öron, en önskan om att beröra åskådarens intellekt, känslor och fantasi. Det klassiska uttrycket att ”tanken läcker ut i kroppen” är något jag alltid söker efter. Jag tror jag valt att arbeta med mimkonst för att den är så konkret och att den kräver ett hantverkskunnande i likhet med en musiker som spelar ett instrument. Alla kan, men alla får inte fram musik. Jag har stor respekt för de som kan berätta med sin kropp, förmedla tankar, känslor och ord utan att behöva säga något, ofta är de det som triggar min nyfikenhet och lust att veta mer.”

2Become1-Jonas-Jörneberg-1024x1024

Li Molnár Kronlid och Jonna Ljunggren

”För oss är mim och mimskådespeleri en bred konstform som tar sin början i kroppen och det fysiska uttrycket. Ett visuellt förhållningssätt till berättande där ordet inte alltid är det mest meningsbärande, utan färger, vibrationer, gester och kroppars placering i ett rum kan uttrycka en konstnärlig tanke och vilja. (…)

Vi går igång på det fysiskt specifika, både i det stora och i det allra minsta, och närmar oss

skapande utifrån ett fysiskt och visuellt perspektiv. Ofta börjar vi i en känsla, ett visst känslomässigt rum vi vill skapa för att bjuda in en publik i, för att sedan hitta dess fysiska uttryck; dess dramaturgi och dess ljud.”

”Det är lika viktigt för oss att, liksom inom alla konstnärliga uttryck, fortsätta att utmana mimkonsten och töja dess gränser för en levande dialog med publik och samtid.”

3-768x1152

Mai Rojas

”För mig är mim en konstform som befinner sig någonstans emellan teatern, dansen och musiken. Den inbegriper dansarens fysiska skicklighet – dennes formbarhet, förkroppsligande egenskaper och rörelsespråk. Men också skådespelarens berättande kraft – att definiera teatrala situationer, ha en förståelse för drama och skapa karaktärer. Även om musikens uttrycksmedel är ljudet, så spelar mimaren efter fysiska partitur, fulla av kontraster, texturer och nyanser som nästan kan höras i rörelserna – visserligen tysta, men skrivna och skulpterade i luften.”

Foto: Jonas Jörneberg

Bravo Toga

”För oss är mimskådespel den teknik från vilken vi har avancerat och utvecklat vår scenkonstnärliga grund. I praktiken jobbar vi genrelöst mellan koreografi och text, där vi obrydda använder oss av modern dans, mimteknik, konceptualitet, klassisk skådespeleri eller med det medel vi upplever att scenen eller ramen behöver. För oss är mim just detta mitt emellan: ”The dark matter” mellan det som kan läsas stereotypt som dans eller talteater eller något tredje – dvs den materian som det inte går att sätta ord på och beskriva, men som binder samman vårt agerande som ett osynligt lim. En sorts disciplinering av energi och närvaro som syns när den möter kropp och agerande och uttryck, men som inte nödvändigtvis syns för sig själv.”

SOLONI-1-768x1151

Ricardo Cornelius

“Art is a communication tool, it is the best I know, the most accurate. I use this tool to communicate, from several fronts. Mime is precision, and beauty. I combine this playing with the clown, and the plastic arts. I do a dance of these three disciplines, and the audience accompanies me in it.”

ib_visit_gerontion-1200x703

Iraqi Bodies

“We firmly hold to the conception of all arts being a mime. To make poetry is to mime. This means that creating a line of movement is equivalent to writing a line of words.”

Foto: Bengt Löfgren

Hilda Rydman

”Mimen är normbrytande då kroppen och det visuella berättandet får ligga i fokus. Att uppleva scenkonst bortom ordet tillsammans är en enorm styrka. Här finns en berättarkraft som förenar människor. Den öppnar upp och gör teatern folklig och berör över samhällets olika gränser.”