Träffa utbildningen i mimskådespeleri

Söndag 14.30
Foayen

Kom och träffa utbildningen i mimskådespeleri vid Stockholms Dramatiska Högskola/SKH.

Här har du möjlighet att ställa frågor om utbildningen
På plats: Lena Stefenson och Alejandro Bonnet samt studenter från utbildningen.


Lena Stefenson
Utbildningsansvarig samt Lektor i mimgestaltning


Alejandro Bonnet
Adjunkt i mimgestaltning

Läs mer om mimskådespelarlinjen här:
http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/mimskadespeleri-kandidat