StDH/STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

Under GBG Mime Fest 2017 kommer utbildningen i mimskådespeleri från Stockholms konstnärliga högskola att presentera sig. Publiken kommer få att ta del av duoscener från studenterna i årskurs 2, och lärarna Alejandro Bonnet och Lena Stefenson kommer att berätta om utbildningen.

Duoscener från studenterna i årskurs 2:

Goodbye

En föreställning om tid som lämnar och minnen som stannar.
Av och med: Lucas Carlsson & Tilda Henriksson

Vad har du i bagaget?

Att våga. Att välja. Att gå vidare. Eller?
Av och med: Ida Jensen & Matilda Bördin

Grannyra

Två människor flyttar in.
Av och med: Jacob Danielsson & Jessie Lewis-Skoglund

A la carte

En avsmaksmeny med makthalstrat rollspel.
Av och med: Oskar Webrell  & Marina Almén

Om mimskådespelarprogrammet:

På inriktningen mimskådespeleri studerar man teaterskapande och skådespeleri med fokus på
kroppens uttryck och den rörelsebaserade scenkonstens speciella behov.
Utbildningen, som ges på kandidatnivå, har funnits i över 40 år och har sin hemvist på Stockholms
Konstnärliga Högskola (tidigare Teaterhögskolan och StDH) .

Mimgestaltning och skådespelarträning är inriktningens huvudämnen, följt av
föreställningsskapande och dramaturgi. Dans, röst, akrobatik, teaterteori och reflektion
är kompletterande ämnen. Genom grunden som mimgestaltningen ger, genom mötet med
andra rörelseformer och genom att arbeta med skiftande berättelser tränar studenten förmågan
att skapa helt unika sceniska upplevelser med rörelsen i fokus. Text kan ha en stödjande
funktion men är sällan huvudsaken. Studenten tränas i att göra självständiga val i en kollektiv
arbetsprocess. Studentens egen kreativitet är central i såväl skapandet av egna verk som i
slutproduktioner.

En färdigutbildad mimskådespelare har stora möjligheter att arbeta i nyskapande sammanhang inom
mim, dans, cirkus, performance och teater. En mimskådespelare är en skådespelare och teatermakare
med en särskild och djup kunskap om kroppens sceniska möjligheter.
Genom att deltaga i GBG mime FEST 2017 önskar vi visa Göteborgspubliken det arbete som
utbildningen utför och vilka möjligheter som finns för en mimskådespelare.
Det ska bli roligt!

För mer information om mimskådespelarprogrammet besök:

http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/mimskadespeleri-kandidat